ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

නිවන් මඟෙහි ගමන්ගන්නාවුන්ට මේ දහම් පොත් ධෛර්යක්ම වේවා !!! Buddhist Books Free      

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.
*******************

අතිපූජ්‍ය මාතර ඤාණාරාම හිමියන් විසින් රචිත පොත්4. යෝගාවචර ජීවිතයට කමටහන් බණ - BTmode

5. කමටහන් දේශනා - BTmode


6. අමා බින්දු - (මාතර ඤාණාරාම හිමියන් ගුණානුස්මරණ කලාපය) - BTmode

7. ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය BTmode


අතිපුජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමියන් විසින් රචිත පොත්

4. රැවන්මැලි මහා සෑය - BTmode

5. අටවිසි බුද්ධ වන්දනා - BTmode


6. බුද්ධ වන්දනා ක්‍රමය - BTmode


7. භාවනා - BTmode


8. බෝධි වන්දනා - BTmode


9.  සූසැට ආකාර වශීතාව සහිත ආශ්‍රවක්ෂය කර ඥානය - BTmode


10. යතිවර සිතුවිලි(මාතර ඤාණාරාම හිමියන් සහ කඩවැද්දුවේ ශ්‍රී ජිනාවංශාභිධාන හිමියන් ගුණානුස්මරණ කලාපය) - BTmode


11. සිත නිවන නිස්සරණ වන අරණ - BTmode


12. කලගුණ දත් සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ - BTmode

අතිපුජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමියන් විසින් රචිත පොත්

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.
*******************

07. විපස්සනාව පෙළගැස්ම BTmode

08. භාවනා අත්දැකීම්BTmode

09. පති මුත්ත බෙජ්ජස්සBTmode

10. The Seven Factors of Enlightenment - BTmode
අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් විසින් රචිත පොත්
මෙම පොත් ONLINE කියවන්න
ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.
*******************


1. මඟඵල ලබන මඟ - 
BTmode