ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

හෙළ සිහල කෘති Hela Sihala Books, Buddhist Books Free


Powered by දහම් විල


 මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

පහත ඇති ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

07. ථූපවංසය i  ii  iii  iv  v
11. පංච මහා වාදය BTmode

12.  කොග්ගල නිළමේ 


13. විශුද්ධි මාර්ගය BTmode

14. සද්ධර්ම රතනාවලිය
 BTmode

15. මිලින්ද ප්‍රශ්නය BTmode

16. මහාවංශය BTmode

17. විමානවත්ථු අට්ඨ කථා BTmode

18. සිංහල දීපවංශය BTmode

19. මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර වර්ණනාව BTmode

20. පාලි - සිංහල ශබ්දකෝෂය
 BTmode

21. ප්‍රේත වත්ථු වර්ණනාව BTmode

22. යසෝදරා වත BTmode

23. අලගියවන්න මුකවෙටි තුමන් විසින් රචිත සුභාෂිතය BTmode


29. අනාගාරික ධර්මපාල BTmode

30. අනාගාරික ධර්මපාල දැනගත යුතු කරැණු BTmode


31. මහනුවර රජගෙදර සූපශාස්ත්‍ර පොත හා සිංහල සූපකලා සාහිත්‍යය - BTmode